Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

 

 

WNIOSKI NA PROGRAM 500 PLUS BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

  • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OD 1 LIPCA 2018r.
  • W FORMIE PAPIEROWEJ OD 1 SIERPNIA 2018r.

 

Wniosek o to świadczenie będzie składany raz do roku w formie elektronicznej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku (WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO) odpowiednie dokumenty. Rodzina ubiegająca się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne niepełnoletnie dzieci otrzyma 500zł., składa tylko wniosek bez konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej!

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W przypadku rodzin, u których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzymają także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności: świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016r. poz. 195), z programu RODZINA 500 PLUS skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Zgodnie z w/w ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w tym linku:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

Akty prawne:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 95) (PDF, 930kB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 212) (PDF, 914kB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214) (PDF, 804kB)


Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

tel. (85) 715 80 19


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM