Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

!!! Witamy !!!

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Turośni KościelnejDane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

adres email: gops@turosn.pl

czynny
 poniedziałek od  08:30 - 16:30
wtorrek - piątek od 07:30 - 15:30

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

mgr Marlena Banel
tel/ fax (85) 715-80-18


POMOC SPOŁECZNA
tel (85) 715-80-19

mgr Anna Witowska - starszy pracownik socjalny  
 mgr Monika Lulko - pracownik socjalny


ASYSTENT RODZINY

tel 660-030-209

mgr Magdalena Żukiewicz


ŚWIADCZENIA RODZINNE

mgr Ewa Jakim - pracownik socjalny

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, PROGRAM RODZINA 500 PLUS, PROGRAM "DOBRY START", STYPENDIUM SOCJALNE

tel  (85) 715-80-19

mgr Elżbieta Kowalczuk - aspirant pracy socjalnej

mgr Karolina Gościło - aspirant pracy socjalnej

 

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa - Irena Walko

  - Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 715 80 19

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM