Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

!!! Witamy !!!

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Turośni KościelnejDane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

adres email: gops@turosn.pl

czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

mgr Marlena Banel
tel/ fax (85) 715-80-18


POMOC SPOŁECZNA
tel (85) 715-80-19

mgr Anna Witowska - starszy pracownik socjalny  
 mgr Monika Lulko - pracownik socjalny


ASYSTENT RODZINY
mgr Magdalena Bukłaha


ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

tel  (85) 715-80-19

mgr inż. Agnieszka Borowska - pracownik socjalny

mgr Karolina Gościło - aspirant pracy socjalnej

 

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa - Irena Walko

 

 

Administratorem Danych Osobowych danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, z siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej 5.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. 

 

 

 

 

 


 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM